Nye krav til kassesystemer er nå fastsatt.

Fra 1. januar 2017 må kassesystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i Kassesystemloven.

Bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk nye kassesystemer innen 1. januar 2019.

 

Skattetetaten har en egen side som oppdateres vedr denne saken: www.skatteetetaten.no/kassasystem

 

Oppsummering her:

Fra 1. januar 2017 må kassesystemer som skal tilbys på det Norske markedet  tilfredsstille kravene i kassesystemloven (som gjelder de bokføringspliktige), og kassesystemforskriften (som gjelder tilbydere av kassesystemer).
Alle bokføringspliktige virksomheter må ha kassesystem som oppfyller kravene fra 1. januar 2019.
Det stilles strenge krav til påbudte og forbudte funksjoner, og sikring av elektronisk journal. Før systemet kan tilbys for salg, utleie eller utlån må tilbyder levere en produkterklæring til skattekontoret som sikrer at kassesystemet oppfyller kravene i loven.
Bokføringspliktige virksomheter må oppgradere eller kjøpe nye kassesystem med produkterklæring, og bruke disse til å registrere og dokumentere kontantsalg mv.
For å legge til rette for en naturlig utskiftning av eksisterende utstyr, må de bokføringspliktige ha nye system på plass innen 1. januar 2019.
PS ! Valg av format-type på elektronisk journal, bestemmes ila. første halvår 2016 (avgjøres av skattedirektoratet).

Nytt regelverk for kassesystemer

Pressemelding | Dato: 12.05.2015 | Nr: 21/2015

Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassesystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser.
Virksomhetene må ha nye kassesystemer på plass fra 1. januar 2019.

– Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og vil bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter, sier finansminister Siv Jensen.
Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene. Det er i dag få krav til kassesystemers funksjonalitet og oppbygging,
og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassesystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere
kassesystem for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.
Forslaget medfører at leverandører ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassesystemer som oppfyller bestemte krav, blant annet til påbudt
og forbudte funksjoner. Før systemet kan tilbys for salg eller utleie må leverandørene avgi en produkterklæring til skattekontoret om at kassesystemet oppfyller kravene i regelverket.
Bokføringspliktige virksomheter må oppgradere eller anskaffe nye kassesystem med produkterklæring og bruke disse til registrering og dokumentasjon av kontantsalg mv.
For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, foreslås det at de bokføringspliktige først må ha nye systemer på plass fra 1. januar 2019.

Point endrer navn til Verifone

Mandag 19.01.2015 fikk vi beskjed om at Point har blitt Verifone Norway AS.

Denne endringen vil ikke påvirke våre kunder annet enn endring i logo og navn fra Point til Verifone.
Point melder også at produktene, tjenestene og menneskene er de samme.