Nytt regelverk for kassesystemer

Pressemelding | Dato: 12.05.2015 | Nr: 21/2015

Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassesystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser.
Virksomhetene må ha nye kassesystemer på plass fra 1. januar 2019.

– Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og vil bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter, sier finansminister Siv Jensen.
Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene. Det er i dag få krav til kassesystemers funksjonalitet og oppbygging,
og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassesystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere
kassesystem for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.
Forslaget medfører at leverandører ved salg til bokføringspliktige etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassesystemer som oppfyller bestemte krav, blant annet til påbudt
og forbudte funksjoner. Før systemet kan tilbys for salg eller utleie må leverandørene avgi en produkterklæring til skattekontoret om at kassesystemet oppfyller kravene i regelverket.
Bokføringspliktige virksomheter må oppgradere eller anskaffe nye kassesystem med produkterklæring og bruke disse til registrering og dokumentasjon av kontantsalg mv.
For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, foreslås det at de bokføringspliktige først må ha nye systemer på plass fra 1. januar 2019.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *