Personvernerklæring for Butikkservice AS
Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger fra 2018.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en bestemt person. Det kan for eksempel være telefonnummer, e-postadresse, bosted o.l. Opplysninger om hvordan en person bruker nettsidene våre regnes også som personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Butikkservice AS har hovedansvaret for behandlingen av personopplysninger som samles inn om deg på våre nettsider, og er derfor å regne som behandlingsansvarlig. Det samme gjelder for formålstjenlige personopplysninger som blir samlet inn for å kunne ivareta deg som kunde eller leverandør.
Butikkservice AS har inngått Databehandleravtaler med underleverandører som leverer tjenester til bedriften som medfører behandling av personopplysninger på vegne av bedriften. Eksempler på dette er levering av tjenester og økonomi.

Hvordan informasjon innhentes

Butikkservice AS samler inn personopplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider eller direkte kontakt mellom kunde/ leverandør og representant for Butikkservice AS. Det er frivillig for de som besøker nettsidene eller er i kontakt med bedriften på annen måte å oppgi personopplysninger i forbindelse med produkter og tjenester som vi leverer.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke anbefales å sende sensitive personopplysninger ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

Hvis du ikke ønsker å oppgi personopplysninger, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester.

Eksempler på informasjon som hentes inn:

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Firmaadresse/fakturaadresse
  • Informasjon om din bruk av våre nettsider (eksempel, hvilke linker som besøkes, IP-adresse)

 

 

 

Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn‍

Formål med lagring

Formålet med innsamlingen kan være: a) å forbedre opplevelsen din når du bruker nettsiden vår; b) å tilpasse kommunikasjonen vi sender deg på e-post etter at du har fylt ut et skjema på nettsiden vår; c) sende deg informasjon relatert til din bransje eller interesse

Lagringslengde‍ og sletting

Informasjonen forblir lagret på ubestemt tid, eller til du ber oss om å slette informasjonen din. Det kan du gjøre ved å benytte skjemaet nederst på denne siden.

Eksterne nettsider

Nettsiden vår lenker til andre nettsider for ytterligere informasjon på enkelte områder. Vi kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlige for, hvordan disse nettsidene samler og bruker informasjon. Denne personvernerklæringen er kun gjeldende for vårt domene (butikkservice.no).

 

Personopplysninger som lagres

 

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Vi innhenter Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnr ifbm signering av leieavtaler.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og samarbeidspartnere
Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og samarbeidspartnere for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt salg.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører
Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og samarbeidspartnere for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

Ansatte
Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor. Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for øvrige ansatte. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

Tidligere ansatte
Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at ansettelsesforholdet opphørte. Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

Jobbsøkere
Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen. Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden. Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

Grunnlaget for behandlingen

 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og personnummer benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen og leieavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

 

 

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

 

For å kunne oppfylle være forpliktelser etter avtale utleveres navn, adresse, telefonnr og mail til følgende samarbeidspartnere: Verifone Norway AS, Kasse og Butikk Data AS, H. Ødegaard & Co AS, Susoft AS, Touchsoft AS, Swedbank AS, CRM Office AS, Nets Branch Norway AS.

 

 

Rettigheter for den registrerte

 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

ove@butikkservice.no
BUTIKKSERVICE AS

Ove Aasen

Skjema


Innsyn om informasjonen om meg.
Slett all informasjonen om meg
Trekk tilbake samtykke